جمعه ٠١ تير ١٣٩٧ - 
1 2
 
منوی اصلی
 

اولويت هاي پژوهشی دانشكده

 

* اولویت های پژوهشی گروه ایمنی صنعتی

1.مديريت ايمني (ارزيابي ايمني،  طراحي سيستم هاي بازرسي ايمني، بررسي و تجزيه و تحليل ايمني سيستم، طراحي سيستم هاي مديريت ايمني (
 2.
ايمني كاربردي (بررسي اعمال و شرايط ناايمن، آناليز خطرات شغلي، ارايه طرح هاي پيشگيري و كنترل حوادث، بررسي و تجزيه و تحليل و ارايه طرح هاي كنترل حريق، توسعه دستورالعمل هاي ايمني، طراحي پوسترها، پمفلت ها و نرم افزارهاي ايمني(

 3.مديريت ريسك)شناسايي خطر، تجزيه و تحليل پيامدها، ارزيابي ريسك و مديريت ريسك
4.
مديريت بحران (شناسايي و ارزيابي بحران، تدوين سناريو، مدل سازي حوادث، برنامه‌ريزي مقابله با شرايط اضطراري(  
 5.
فرهنگ سازماني و ايمني (جو سازماني، سلامت رواني و ايمني در محيط كار، رضايت شغلي و ايمني(

 6.فرهنگ ايمني ( بررسي جو ايمني، رفتار ايمني و خطاهاي انساني و ارايه راهكارها(  
 7.
مديريت استرس و ايمني (شناسايي استرس در محيط كار، مواجهه با بحران رواني و راه‌حل‌هاي آن، كاهش استرس شغلي، كاهش فرسودگي شغلي(  
  8.
حوادث (طراحي سيستم ثبت و تجزيه و تحليل حوادث، بررسي حوادث و تعيين شاخص هاي حوادث
  9.
طراحي كايزن ايمني در خطوط توليد Kaizen Safety 
10.
مطالعه مدل هاي ارزيابي كار و زمان با محوريت ايمني فردي و ايمني ماشين آلات
 11.
تعيين ضوابط ايمن سازي خطوط توليد در طراحي صنايع
  12.
طراحي سيستم توليد با هدف كاهش ضايعات و ارتقاء ضريب ايمني سيستم
 13.
مطالعه و بررسي اقتصاد ايمني در فازهاي طرح ريزي، احداث و بهره برداري صنايع
  14.
تجزيه و تحليل همبستگي حوادث صنعتي با كاهش كيفي و كمي ظرفيت هاي توليد
 15.
مطالعه روشهاي انتخاب مدل كنترل پروژه در اجراي طرح هاي ايمنی

 

 

* اولویت های پژوهشی گروه علوم بهداشتی

1-1- طراحي برنامه‌هاي ارتقاء آموزش بهداشت شاغلين

2. 2- ارزيابي وكنترل خطرات فيزيكي در محيط كار

3. 3- كاربرد فناوريهاي نوين (نانو و بيو) در كنترل آلاينده هاي هوا

4. 4- بررسی سموم در شاخص های بیولوژیکی بدن و ارتباط آنها با انتشار در هوا

5. 5- بررسی عوامل ارگونومیک در محيط كار و طراحي مداخلات ارگونوميك

6. 6- ارزيابي و كنترل آلاينده هاي شيميايي و بيولوژيك محيط كار

7. 7- طراحی و اجرای سیستمهای تهویه صنعتی (موضعی و عمومی)

8. 8- تدوين و ارائه استاندارهاي شغلي محيط كار

9- 9-  بررسی عوامل روانی و اجتماعی محیط کار

   10- طراحي، ساخت و توليد محصولات، نرم افزارها و تجهيزات بهداشت حرفه اي

    11-  مديريت زباله هاي صنعتي، بيمارستاني، خانگي و شهري (توليد، جمع آوري، جداسازي، بازيافت و دفن)

    12-  كاربرد فناوريهاي نوين در آناليز آلاينده هاي زيست محيطي (آب، خاك و هوا)

    13-  انرژي و محيط زيست

    14- كاربرد بيوتكنولوژي در مهندسي بهداشت محيط

   15- ارائه روشهاي نوين تصفيه و دفع فاضلاب صنعتي و شهري

   16- اندازه گيري، ارزشيابي و كنترل آلاينده هاي هوا، جنبه هاي اقتصادي و زيست محيطي آلودگي هوا

   17-  بررسي، آناليز و ارائه روشهاي جديد كنترل آلاينده هاي خاك

    18- بررسي، ارائه و كاربرد روشهاي نوين تصفيه آب و بررسي بيماريهاي منتقله

   19- تدوين و ارائه استانداردهاي زيست محيطي

 

20- طراحي، ساخت و توليد محصولات، نرم افزارها و تجهيزات بهداشت محيط

 

* اولویت های پژوهشی گروه ارگونومی

1. بررسی ابعاد آنتروپومتریکی جمعیت عمومی و گروه های خاص و کاربرد آن در طراحی

 2. نقش ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیک صنعتی در توجیه اقدامات اصلاحی محیط کار

 3. ارگونومی شناختی و امکان سنجی بهبود عملکرد انسانی

 4. سبب شناسی خطاهای انسانی در محیط کار با رویکرد ارتقاء ایمنی

 5. بررسی میزان تاثیر انواع مداخلات ارگونومیک بر حوادث ناشی از کار

 6. ارزیابی ارتباط رفتارهای ارگونومیک بر حوادث ناشی از کار

 7. ارائه مدل های کاربردی در انتخاب کارکنان برای مشاغل مختلف

 8. طراحی و ساخت وسایل و مصنوعات ارگونومیک

 9. تدوین و ارائه استانداردهای ارگونومیک فضاهای آموزشی در  دانشگاه ها و مدارس کشور

 10. ارزیابی ریسک ارگونومیکی ناشی از استرس وضعیت بدن در فرآیندهای شغلی و اقدامات کنترلی موثر

 11. ارائه استانداردهای ارگونومیک طراحی و ساخت

 

* اولویت های پزوهشی گروه سلامت، ایمنی و محیط زیست

1. بررسي و استقرار سيستم‌هاي مديريت HSE
2. 
بررسي و توسعه شهر سالم با توجه به موضوعات ايمني، سلامت و محيط زيست (HSE)
3. 
بررسي و توسعه فرهنگ HSE
4. 
طراحي دستورالعمل‌ها و استانداردهاي HSE
5. 
بررسي و اجراي تحقيقات بين رشته‌اي ايمني، سلامت و محيط زيست (HSE)

 

* اولویت های پژوهشی گروه سلامت در حوادث و بلایا

1. آموزش عمومي و تخصصي در حوادث و بلايا

 2.آمادگي و تاب‌آوري خانوارهاي كلان شهر در برابر حوادث بلايا

 3. مراكز تجمع عمومي و اجتماعي از نظر مديريت حوادث و بحران

4. بيمارستان‌هاي شهرهاي صنعتي و توريستي از نظر مديريت حوادث و بحران

5. تحليل خطرپذيري به منظور تهيه اطلاعات پايه جهت تدوين   برنامه هاي آمادگي و كاهش اثرات و پيامدهاي مخرب بلايا در نظام سلامت

 6. ساختاربندی مدیریت کمی و کیفی برنامه ای و اجراء در عملیاتی بودن مدیریت نظارت و کنترل مطلوب در سطوح ملی، استانی و محلی در زمینه‌های فعالیت های جامعه نگر

 7. تحلیل خطر پذیری در سطوح ملی و محلی به منظور تهیه اطلاعات جهت تصمیم سازی کاهش پیامدهای مخرب در حوادث و بلایا در نظام سلامت

8. تحليل وضعيت آمادگي بخش سلامت و مطالعه ای شيوه هاي پياده سازي مديريت جامعه-محور در نظام سلامت به منظور كاهش خطر سوانح ، بلايا و حوادث در سطوح ملی، استانی و محلی

 9. نهادينه كردن مدیریت کنترل و شناسایی كاهش خطر و آمادگي در بحران در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و مشاركت فعال در طراحي و تدوين برنامه های مربوطه

 

 

 

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی
آدرس : حکیمیه، تهرانپارس، بلوار افق جنب پارک ساحل، دانشکده سلامت،ایمنی و محیط زیست

تلفن : 65-77309961
پست الکترونیک : info_hse@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.