شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > گروه‌هاي آموزشي > گروه ايمني صنعتي > اولویت های پژوهشی  

اولویت های پژوهشی گروه ایمنی صنعتی

1.مديريت ايمني (ارزيابي ايمني،  طراحي سيستم هاي بازرسي ايمني، بررسي و تجزيه و تحليل ايمني سيستم، طراحي سيستم هاي مديريت ايمني)   
 
2.ايمني كاربردي (بررسي اعمال و شرايط ناايمن، آناليز خطرات شغلي، ارايه طرح هاي پيشگيري و كنترل حوادث، بررسي و تجزيه و تحليل و ارايه طرح هاي كنترل حريق، توسعه دستورالعمل هاي ايمني، طراحي پوسترها، پمفلت ها و نرم افزارهاي ايمني)    

 3. مديريت ريسك (شناسايي خطر، تجزيه و تحليل پيامدها، ارزيابي ريسك و مديريت ريسك) 
4.مديريت بحران (شناسايي و ارزيابي بحران، تدوين سناريو، مدل سازي حوادث، برنامه‌ريزي مقابله با شرايط اضطراري)  
 5.فرهنگ سازماني و ايمني (جو سازماني، سلامت رواني و ايمني در محيط كار، رضايت شغلي و ايمني) 

 6.فرهنگ ايمني ( بررسي جو ايمني، رفتار ايمني و خطاهاي انساني و ارايه راهكارها)   
 7.مديريت استرس و ايمني (شناسايي استرس در محيط كار، مواجهه با بحران رواني و راه‌حل‌هاي آن، كاهش استرس شغلي، كاهش فرسودگي شغلي)  
  8.حوادث (طراحي سيستم ثبت و تجزيه و تحليل حوادث، بررسي حوادث و تعيين شاخص هاي حوادث) 
  9. طراحي كايزن ايمني در خطوط توليد Kaizen Safety 
10. مطالعه مدل هاي ارزيابي كار و زمان با محوريت ايمني فردي و ايمني ماشين آلات
 11. تعيين ضوابط ايمن سازي خطوط توليد در طراحي صنايع
  12. طراحي سيستم توليد با هدف كاهش ضايعات و ارتقاء ضريب ايمني سيستم
 13. مطالعه و بررسي اقتصاد ايمني در فازهاي طرح ريزي، احداث و بهره برداري صنايع
  14. تجزيه و تحليل همبستگي حوادث صنعتي با كاهش كيفي و كمي ظرفيت هاي توليد
 15. مطالعه روشهاي انتخاب مدل كنترل پروژه در اجراي طرح هاي ايمنی

 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.