دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
 

فرآیندهای آموزشی دانشکده

        

* جشنواره آموزشی سال 1393   

تدبير در رشد و توسعه كمي و كيفي آموزشي به منظور تعالي دانشكده

 تدوين، تصويب و اجراي  برنامه آموزشي  دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته مديريت سلامت، ايمني و محيط زيست براي اولين‌بار در كشور (فرآیند برتر)

 

* جشنواره آموزشی سال 1392

 سبك مديريت و رهبري تلفيقي نوين در تحول و تعالي بنيادين سازماني با هدف استقرار، تثبيت، رشد و ايجاد فرهنگ و مديريت آموزشي جامع (فرآیند برتر)


* جشنواره آموزشی سال 1391

تدوين برنامه آموزشي رشته كارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت سلامت، ايمني و محيط زيست و تصويب ضرورت ايجاد و برنامه آموزشي تدوني تدويني توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

بازنگري برنامه آموزشي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته ارگونومي براي اولين‌بار در كشور (فرآیند برتر)

تدوين برنامه آموزشي رشته كارشناسي ارشد ناپيوسته "مهندسي سلامت، ايمني و محيط زيست" و تصويب ضرورت ايجاد

و تائيد برنامه آموزشي تدويني در مرحله پيش از ابلاغ توسط وزارت علوم،‌تحقيقات و فناوري


* جشنواره آموزشی سال 1390

احيا، پذيرش و بازنگري برنامه آموزشي كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته مهندسي ايمني صنعتي براي اولين بار در كشور (فرآیند برتر)

 مديريت و رهبري در جهت ايجاد تحول در برنامه هاي آموزشي دانشكده (فرآیند برتر)


 

* جشنواره آموزشی سال 1389

سبك مديريت تلفيقي نوين در انتقال و استقرار جامع ساختاري موسسه آموزش عالي

-گزارش مديريت تلفيق دانشكده سلامت، ايمني و محيط زيست در قالب دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (فرآیند برتر)

 

* جشنواره آموزشی سال 1388

 تصويب جذب دانشجو در رشته ارگونومي در مقطع كارشناسي ارشد

 تدوين طرح پذيرش دانشجو و تصويب آن در شوراي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي در رشته‌هاي ذيل:

-       ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE) در مقطع كارشناسي ارشد

-       ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE) در مقطع دكتري

-       مديريت ايمني صنعتي در مقطع دكتري

-       بهداشت رواني در محيط كار در مقطع كارشناسي ارشد

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشــتی
پردیس حکیمیه ( دانشکده سلامت سابق)

آدرس : حکیمیه، تهرانپارس، بلوار افق جنب پارک ساحل، پردیس حکیمیه

تلفن : 65-77309961
پست الکترونیک : info_hse@sbmu.ac.ir

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.