شنبه ٠١ مهر ١٣٩٦ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > اعضای هیئت علمی  

اعضای هیئت علمی دانشکده 

دکتر رضا خانی جزنی

دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی: استاد

khaniJazani@gmail.com

رزومه

 

دکتر کتایون جهانگیری

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی، درمانی

مرتبه علمی: دانشیار

k.jahangiri@sbmu.ac.ir

رزومه

 

دکتر امیر کاوسی دولانقر

دکترای تخصصی آمار

مرتبه علمی: دانشیار

Kavousi@sbmu.ac.ir

رزومه

 

دکتر محمد حجارتبار

دکترای تخصصی ميكروبيولوژي

مرتبه علمی: دانشیار

m_hajartabar@sbmu.ac.ir

 رزومه

 

دکتر شهناز طباطبائی یحیی آبادی

دكتراي روانشناسي كار

مرتبه علمی: دانشیار

sh_tabatabaee@sbmu.ac.ir

رزومه

 

 

 

دکتر شکوه السادات خالو

دكتراي شيمي تجزيه

مرتبه علمي: دانشیار                               

sh_khaloo@sbmu.ac.ir

رزومه

 

دکتر داود خراسانی زواره

دکترای تخصصی ارتقای  ایمنی و پیشگیری از حوادث

مرتبه علمی: دانشیار

davoud.khorasani@gmail.com

رزومه

 

دکتر موسي جباری

دكتراي بهداشت حرفه‌ای

مرتبه علمي: دانشیار

jabbarim@sbmu.ac.ir

رزومه

 

دکتر رضا غلام نيا

دكتراي بهداشت حرفه اي

مرتبه علمي: دانشیار

Gholamnia@sbmu.ac.ir

رزومه

 

دکتر مهناز صارمی

دکترای ارگونومی شناختی

مرتبه علمی: دانشیار

m.saremi@sbmu.ac.ir

رزومه

 

دکتر احمد علی بابایی

دكتراي مهندسي صنايع         

مرتبه علمي: استادیار

 a.alibabaei@sbmu.ac.ir

 رزومه

 

دکتر رضا سعیدی (عضو وابسته)

دکترای تخصصی بهداشت محیط

مرتبه علمی: استادیار

r.saeedi@sbmu.ac.ir

رزومه

 

 

دکتر غزاله منظمی تهرانی

دکترای تخصصی ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست

مرتبه علمی: استادیار

ghazaleh.monazami@sbmu.ac.ir

رزومه

 

دکتر زهره قميان

دكتراي تخصصي مديريت خدمات بهداشتي درماني

مرتبه علمي: استاديار

zghomian@sbmu.ac.ir

رزومه 

 

 

دکتر ساناز سهرابی زاده

دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها

مرتبه علمی: استادیار

sohrabizadeh@sbmu.ac.ir

رزومه

 

 

 

 

دکتر محمدحسین وزیری

پزشك عمومي و MPH

مرتبه علمي: مربي

mhvaziri@sbmu.ac.ir

رزومه

 

   

 

مهندس اميرحسين متين

کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی: مربی

a_matin@sbmu.ac.ir

 رزومه

 

مهندس عليرضا حاجی قاسمخان

 کارشناسی ارشد سم شناسي پزشكي

 مرتبه علمی: مربی

 hajighasemkhan@sbmu.ac.ir

 رزومه

 

مهندس فاطمه محسن زاده

 کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی: مربی

m_mohsenzadeh@sbmu.ac.ir

رزومه

 

 

مهندس منصوره حميدي

کارشناسی ارشد بهداشت حرفه اي

مرتبه علمی: مربی

hamidi@sbmu.ac.ir

رزومه

 

 دکترامین باقری

دکترای تخصصی بهداشت محیط

 a-bagheri@razi.tums.ac.ir

رزومه

دکتر مهدی صفری

دانشجوی دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها

مرتبه علمی: مربی

 رزومه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.