پنج شنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > اعضای هیئت علمی  

دکتر رضاخانی جزنی

دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی : استاد

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

دکتر کتایون جهانگیری

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی، درمانی

مرتبه علمی : دانشیار

k.jahangiri@sbmu.ac.ir

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

دکتر امیرکاوسی دولانقر

دکترای تخصصی آمار

مرتبه علمی : دانشیار

kavousi@sbmu.ac.ir

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

دکترشکوه السادات خالو

دکترای شیمی تجزیه

مرتبه علمی : دانشیار

sh_khaloo@sbmu.ac.ir

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

دکتر موسی جباری

دکترای بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی : دانشیار

jabbarim@sbmu.ac.ir

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

دکتر داود خراسانی زواره

دکترای تخصصی ارتقای ایمنی و پیشگیری از حوادث

مرتبه علمی : دانشیار

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

 دکتر محمد حجار تبار

دکترای تخصصی میکروبیولوژی

مرتبه علمی  : دانشیار

m_hajartabar@sbmu.ac.ir

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

دکتر شهناز طباطبائی یحیی آبادی

دکترای روانشناسی کار

مرتبه علمی : دانشیار

sh_tabatabaee@sbmu.ac.ir

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

دکتر رضا غلام نیا

دکترای بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی : دانشیار

gholamnia@sbmu.ac.ir

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

دکتر مهناز صارمی

دکترای ارگونومی شناختی

مرتبه علمی : دانشیار

m.saremi@sbmu.ac.ir

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

دکتر غزاله منظمی تهرانی

دکترای تخصصی، ایمنی، بهداشت محیط زیست

مرتبه علمی : استادیار

ghazaleh.monazami@sbmu.ac.ir

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

دکتر احمد علی بابایی

دکترای مهندسی صنایع

مرتبه علمی : استادیار

a.alibabaei@sbmu.ac.ir

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

دکتر رضا سعیدی

دکترای تخصصی بهداشت محیط

مرتبه علمی : استادیار

r.saeedi@sbmu.ac.ir

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

دکتر زهره قمیان

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مرتبه علمی : استادیار

zghomian@sbmu.ac.ir

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

دکترساناز سهرابی زاده

دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها

مرتبه علمی استادیار

sohrabizadeh@sbmu.ac.ir

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

دکتر داود اسکندری

دکترای بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی : استادیار

d.eskandari@sbmu.ac.ir

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

دکتر محمد حسین وزیری

دکترای تخصصی آموزش بهداشت

مرتبه علمی : مربی

mhvaziri@sbmu.ac.ir

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

مهندس امیرحسین متین

کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی : مربی

a_makatin@sbmu.ac.ir

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

مهندس علیرضا حاجی قاسمخان

کارشناس ارشد سم شناسی پزشکی

مرتبه علمی : مربی

hajighasemkhan@sbmu.ac.ir

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

مهندس فاطمه محسن زاده

کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی : مربی

m_mohsenzadeh@sbmu.ac.ir

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

مهندس منصوره حمیدی

کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی : مربی

hamidi@sbmu.ac.ir

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

دکتر امین باقری

دکترای تخصصی بهداشت محیط

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

دکتر مهدی صفری

دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها

مرتبه علمی : مربی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

 

 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.