شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٧ - 
1 2
 
منوی اصلی
 


تحصیلات تکمیلی


ماموریت و شرح وظایف :

اساس یک دانشگاه مبتنی بر آموزش است و کلیه خدمات، فعالیتها ، برنامه ریزی ها و تلاشهایی که در این مرکز انجام می گیرد؛ همه در راستای تحقق اهداف آموزشی است. آموزش به عنوان یکی از اساسی ترین اصول شکل گیری هر سازمان با گستردگی و تعاملات متفاوت می باشد و همچنین به عنوان اصل اول در تربیت نیروی انسانی و استفاده صحیح از تکنولوژی و برنامه ریزی سیستمی نقش غیر قابل انکاری دارد. اهم وظایف مدیریت تحصیلات تکمیلی اجرای سیاستهای کلی دانشگاه و اجرای مقررات آموزشی و آیین نامه های آموزشی موجود، گسترش کیفی و کمی فهالیتهای آموزشی در حیطه تحصیلات تکمیلی و نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای آموزشی گروهها می باشد. مدیریت آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده مجری سیاستها و برنامه های معاونت آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در راستای وظایف ذیل میباشد:

-        نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشکده

-        تنظیم برنامه های درسی دوره کارشناسی ارشد و دکتری با هماهنگی گروههای آموزشی

-        تهیه دستورالعملهای لازم در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و نظارت بر حسن اجرای آنها

-        ارزیابی پیشرفت علمی و عملی تحصیلی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و اتخاذ تصمیم در مسایل آموزشی آنان

-        صدور احکام استادان راهنما و مشاور در ارتباط با تدوین پایان نامه ها

-        انجام امور مربوط به مراحل مختلف پایان نامه نویسی دانشجویان مطابق مقررات

-        برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و تنظیم دستور جلسات آن

-        تبادل نظر با اساتید به منظور بهبود کیفیت فعالیتهای آموزشی

-        بررسی مشکلات دانشجویان و ارائه راه حلهای مناسب

-        شرکت در جلسات کمیسیونهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه درامور مربوط به دوره های تحصیلات تکمیلی

-        گسترش فعالیتهای تحقیقاتی و آموزش طبق قوانین دانشگاه

-        بررسی کیفیت آموزشی  دوره های تحصیلات تکمیلی و همچنین کیفیت آموزشی اساتید

-        برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی و ارائه آن به شورای دانشگاه

-        بررسی پیشنهاد تاسیس رشته و دوره های جدید تحصیلات تکمیلی در دانشکده

 

 

 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.