جمعه ٠١ تير ١٣٩٧ - 
1 2
 
منوی اصلی
 

 

 


مجموعه آزمایشگاهی دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با در اختیار داشتن کادری مجرب و تجهیزات دقیق و پیشرفته آمادگی ارائه خدمات آزمایشگاهی و مشاوره ای(خوداظهاری پایش صنایع) در گروه های تخصصی ذیل را دارد:


گروه تخصصی فیزیکو شیمیایی  


پارامترهای شیمی

DO, BOD5, COD, TDS, TSS, pH, EC, TOC

دما، کدورت، کلسیم، منیزیم، کلراید، نیترات و نیتریت، آمونیوم، سولفات، چربی و روغن، دترجنت ها، سیانید، سولفید و سولفیت، رنگ، فلوراید، فنل و ...

فلزات

Ag, Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Zn, …

هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs)

Acenaphthylene, Acenaphthene, Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Chrysene, Benzo (b) Fluoranthene, Benzo (a) Pyrene, Naphthalene

بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلن (BTEX)

 آفت کش ها و سایر ترکیبات آلی

سموم ارگانوفسفره، سموم ارگانو کلره و سایر ترکیبات آلی

ترکیبات دارویی

ترکیبات دارویی، متابولیت ها و ترکیبات واسط

 

 

گروه تخصصی بیولوژی   

 

کلیفرم ها

کلیفرم گوارشی FC، کلیفرم کل

سایر میکرو ارگانیسم ها

باسیلوس استئاروترمیفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس، FS، و ...

قارچ ها و جلبک ها

تعیین و شمارش سایر ارگانیسم ها

 

 

گروه تخصصی هوا و صوت  


آلاینده خروجی از منابع ثابت

گازها

CO, CO2, NOx, NO, SO2, H2S, H2SO4, HCl, NH3, F1, F2, HF, CF2, CS2, HCN, O2

ذرات و فلزات

PM10, PM2.5, فلزات سنگین

سایر ترکیبات

دی اکسین و فوران، ترکیبات آروماتیک و ...

آلاینده های محیطی

گازها

SO2, O3, CO, NO2

ذرات

PM10, PM2.5

صوت

صوت زیست محیطی

Lmax, Lmin, Leq

اگزوز خودرو

بنزینی

CO, HC

دیزلی

تیرگی

 
 
 تلفن دانشکده: 65-77309961 داخلی 326
تلفن همراه: 09124906016
پست الکترونیک: motamed_hse@sbmu.ac.ir
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی
آدرس : حکیمیه، تهرانپارس، بلوار افق جنب پارک ساحل، دانشکده سلامت،ایمنی و محیط زیست

تلفن : 65-77309961
پست الکترونیک : info_hse@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.