دوشنبه ٠٤ تير ١٣٩٧ - 
1 2
 
منوی اصلی
  

وام تحصیلی ومسکن

 

شرایط دریافت  وام تحصیلی ومسکن

- کلیه دانشجویان واجد شرایط می توانند در هر نیمسال ، وام تحصیلی و مسکن دریافت نمایند.(به غیر از نیمسال اول)

- وام مسکن صرفا"به دانشجویانی که درمحل سکونت خانواده نبوده ویادرخوابگاههای دانشجوئی سکونت نداشته باشندواجاره نامه موردتائید ارائه نمایند،بارعایت سایرضوابط پرداخت می گردد 

وام تحصیلی دانشجویان مجرد ماهیانه مبلغ 750/000 ریال
وام تحصیلی دانشجویان متاهل ماهیانه مبلغ 980/000ریال
 به دانشجویان متاهل مرد ماهیانه به ازای هر فرزند 400/000 ریال حق اولاد تعلق می گیرد.

وام مسکن دانشجویان مجرد ماهیانه مبلغ 850/000 ریال
وام مسکن دانشجویان متاهل ماهیانه مبلغ 1/100000 ریال


مدت استفاده از وام های تحصیلی ومسکن  درطول سال تحصیلی با رعایت مقررات آموزشی به شرح ذیل می باشد.

کارشناسی پیوسته 8 نیمسال تحصیلی

کارشناسی ارشد 4 نیمسال تحصیلی

دکترای حرفه ای 14 نیمسال تحصیلی

 

 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.