سه شنبه ٠٤ مهر ١٣٩٦ - 
1 2
 
منوی اصلی
 

همکاران واحد پژوهش

 خانم مهديه شريفي فرد

 كارشناس ارشد مهندسي محيط زيست

 كارشناس پژوهش

تلفن داخلي: 408

 

 آقای محسن محمدی

لیسانس ادبیات زبان انگلیسی           

 كارشناس پژوهش

تلفن داخلي: 410

 

خانم فاطمه یاسین محمدزاده               

 لیسانس گرافیک

 كارشناس پژوهش

تلفن داخلي: 415

 

 

 

 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.