دوشنبه ٠٤ تير ١٣٩٧ - 
1 2
 
منوی اصلی
 

 

 تقویم نشست های علمی برگزار شده در سال 1396

عنوان

تاریخ برگزاری

دبیر برنامه

سخنرانان برنامه

موضوع سخنرانی

نشست سلامت مردان در بلایا

27 اردیبهشت 96

17.May.2017

خانم دکتر ساناز سهرابی زاده

خانم دکتر ساناز سهرابی زاده

Gender Mainstreaming into Disaster Risk Reduction

آقای دکتر علی آذین

Sexual and Reproductive Health in Disasters

خانم سیمین تاج شریفی فرد

مردان در بلایا: آسیب پذیر یا توانمند

آقای حسن قدسی

Men’s Health in Disasters

الزامات و موازین مرتبط با بالابرها در محیط های بیمارستانی

19 مهر 96

11 Oct 2017

دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست

دکتر رضا خانی جزنی

لزوم پیشگیری از حوادث آسانسور

دکتر حاج قاسمعلی

ضرورت رعایت ایمنی در بیمارستان ها

دکتر فرامرز بهادرخان

رویکرد های نوین اعتبار بخشی

دکتر کتایون جهانگیری

اهمیت پیشگیری از حوادث و بلایا در بیمارستانها و لزوم استفاده از رویکرد پیشگیرانه به جای رویکرد پاسخگو

دکتر غزاله منظمی تهرانی

نقش اعتباربخشی در بهبود استانداردهای مرتبط با بالابرها در محیط های بیمارستانی

دکتر رضا غلام نیا

ارزیابی ریسک (بالابرهای بیمارستانی) بر اساس استانداردهای اعتباربخشی

الزامات قانونی قرار دادهای بالابرها

دکتر موسی جباری

انواع روشهای ارزیابی مدیریت ریسک تاسیسات مکانیکی بیمارستانی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی

مهندس حجازی

امداد و نجات در حوادث  بالابرها

مهندس شاگری فر

راهکارهای بهینه درتامین ، اجرا ، نگهداشت و تعمیر تاسیسات مکانیکی (بالابرهای بیمارستانی) بر اساس استانداردهای اعتباربخشی

مهندس ابراهیم محمدی

راهکارهای بهینه در  بازرسی / تست و آزمون (بالابرهای بیمارستانی) بر اساس استانداردهای اعتباربخشی

نشست علمی تغذیه و امنیت غذایی در شرایط اضطراری

30 آبان 96

21 Nov 2017

خانم دکتر کتایون جهانگیری

خانم دکتر ساناز سهرابی زاده

Why Are Nutrition And Food Safety Matter?

آقای حمید صفرپور

مبانی و کلیات تغذیه در شرایط اضطراری

خانم سیمین تاج شریفی فرد

گزارشی اولیه از ارزیابی فیلد زلزله غرب کشور با تمرکز بر تغذیه آسیب دیدگان

خانم نگار گرامی

وظایف جامعه بین الملل در بلایا و تجارب بین المللی در بحران های طبیعی و انسان ساخت

خانم پروین شفیعی مقدم

استانداردهای تغذیه در شرایط اضطراری

خانم زهرا اسکندری

اصول امنیت غذایی در شرایط اضطراری

نشست مدیریت تغذیه در بحران

7 آذر 1396

28 Nov 2017

خانم دکتر کتایون جهانگیری

خانم فرزانه صادقی قطب آبادی

اصول تغذیه در بحران و تنظیم برنامه غذایی

ایمنی غذایی در بحران ها

کارکردهای اختصاصی تغذیه در بلایا و فوریت ها براساس EOP

خانم دکتر مینا مینایی

نیازهای تغذیه ای گروه های آسیب پذیر و کمبودهای تغذیه ای شایع در بحران ها

مداخلات پیشنهادی در بحران

 

 

 

 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.