پنج شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٦ - 
1 2
 
منوی اصلی
 

 

  • ارتقاء و بهبود کلیه امور خدمات پژوهشی در قالب ساختار تشکیلاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی براساس آئین نامه ها و مقررات ذیربط و روند انجام امور پژوهشی
  • ارتقاء و تعالی نگرش فرهنگ لازم پژوهش در دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست در راستای سیاست ها و برنامه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • ارتقاء گواهینامه آزمایشگاه معتمد دانشکده براساس ضوابط آزمایشگاه محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست
  • انجام اقدامات لازم جهت انتشار نشریه علمی و پژوهشی به زبان انگلیسی
  • تعریف اولویت های پژوهشی دانشکده مطابق نیازهای جامعه
  • ارتقاء کمی و کیفی طرح های پژوهشی دانشکده

 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.