چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٨ - 
1 2
 
منوی اصلی
 

 مراحل انجام پایان نامه

1- تعیین اساتید راهنما و مشاور ( به پیشنهاد دانشجو ) توسط گروه آموزشی 

2- تکمیل و دفاع از پروپوزال توسط دانشجو و تصویب آن در گروه آموزشی

3-  ارائه صورتجلسه گروه آموزشی و یک نسخه از پروپوزال نهایی به دفتر تحصیلات تکمیلی

4-  دفاع دانشجو از پروپوزال و تصویب آن در شورای تحصیلات تکمیلی

5- ثبت پایان نامه در پژوهان و کسب کد کمیته اخلاق

6- تکمیل و ارائه گزارش تحقیق (سه ماهه برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و شش ماهه برای دانشجویان دکتری تخصصی ) از زمان تصویب پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی  تا پایان تحقیق توسط دانشجو و زیر نظر استاد راهنما و پس از تایید مدیر محترم گروه آموزشی به دفتر تحصیلات تکمیلی

تبصره1:لازم است دانشجویان مقطع دکترای تخصصی یک هفته قبل از دفاع از گزارشات شش ماهه خود یک نسخه از آن را برای اعضای گروه و نیز دبیر شورای تحصیلات تکمیلی ارسال نمایند.

تبصره2: ارائه به موقع و ارزیابی گزارشهای تحقیق در روند محاسبه نمره دفاع از پایان نامه دانشجو موثر خواهد بود. تاخیر در ارائه منجر به کسر نمره می گردد.

7- اعلام کتبی تکمیل بودن پایان نامه دانشجو توسط استاد راهنما به دفتر تحصیلات تکمیلی به منظور برگزاری جلسه دفاع

تبصره: هرگونه تغییر در پروپوزال می بایست پس از طرح در گزارش تحقیق دانشجو و تایید آن در گروه به همراه یک نسخه از پروپوزال اصلاحی جهت طرح در شورا تحویل دفتر تحصیلات تکمیلی گردد.

8- تعیین اساتید داور پایان نامه به پیشنهاد گروه و تایید شورای تحصیلات تکمیلی

9- درخواست اعلام نظر از اساتید داور جهت دفاع از پایان نامه

10- دفاع از پایان نامه در روز مقرر توسط دانشجو

تبصره: درصورتیکه پایان نامه غیر قابل قبول تشخیص داده شود، دانشجو می بایست در مدتی که از حداکثر مدت تحصل تجاوز نکند پایان نامه خود را کامل و بار دیگر در زمانی که هیات داوران تعیین می کند از آن دفاع نماید.

11- انجام اصلاحات (در صورت نیاز) توسط دانشجو پس از دفاع و تایید آن توسط اساتید داور

12- انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی

تذکر: پس از دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد موظف است نسبت به ارائه گواهی پذیرش (Acceptance) و یا مقاله چاپ شده مستخرج از پایان نامه خود که به تایید استاد راهنمای اول رسیده باشد به منظور لحاظ نمره آن در نمره پایان نامه اقدام نماید. در غیر اینصورت نمره مربوط به مقاله صفر (0) لحاظ گردیده و نمره پایان نامه نهایی می شود و مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آن نیز به عهده دانشجو می باشد. 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشــتی
پردیس حکیمیه ( دانشکده سلامت سابق)

آدرس : حکیمیه، تهرانپارس، بلوار افق جنب پارک ساحل، پردیس حکیمیه

تلفن : 65-77309961
پست الکترونیک : info_hse@sbmu.ac.ir

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.